Největší přehled jazykových kurzů různých škol na jednom místě. Porovnejte nabídky, zjistěte zkušenosti ostatních a rozhodněte se pro ten správný jazykový kurz.

Angličtina: Nepravidelná slovesa

10:00 10.5.2011

Přinášíme vám seznam nepravidelných sloves v angličtině. Seznam není kompletní, obsahuje nejpoužívanější anglická nepravidelná slovesa, se kterými se setkáte v běžné řeči. S některými z nich dokonce velmi často. Vždyť 10 nejpoužíva­nějších sloves v angličtině jsou nepravidelná. Nepravidelná jsou právě proto, že neexistuje nějaké pravidlo, jak bychom mohli minulé časy odvodit. Proto nezbývá než se je naučit. Zároveň existují slovesa, ke kterým přistupuje různě britská a americká angličtina. Nepravidelná slovesa můžeme v britské angličtině skloňovat nepravidelně, v americké pravidelně a obráceně. Tím ale není potřeba se trápit. A teď už slíbený seznam nepravidelných anglických sloves.

infinitiv past tense past participle
Nepravidelná slovesa v angličtině na A
awake awoke awoken
Nepravidelná slovesa v angličtině na B
be was, were been
bear bore born
beat beat beat
become became become
begin began begun
bend bent bent
beset beset beset
bet bet bet
bid bid/bade bid/bidden
bind bound bound
bite bit bitten
bleed bled bled
blow blew blown
break broke broken
breed bred bred
bring brought brought
broadcast broadcast broadcast
build built built
burn burned/burnt burned/burnt
burst burst burst
buy bought bought
Nepravidelná anglická slovesa na C
cast cast cast
catch caught caught
choose chose chosen
cling clung clung
come came come
cost cost cost
creep crept crept
cut cut cut
Nepravidelná anglická slovesa na D
deal dealt dealt
dig dug dug
dive dived/dove dived
do did done
draw drew drawn
dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt
drive drove driven
drink drank drunk
eat ate eaten
Anglická nepravidelná slovesa na F
fall fell fallen
feed fed fed
feel felt felt
fight fought fought
find found found
fit fit fit
flee fled fled
fling flung flung
fly flew flown
forbid forbade forbidden
forget forgot forgotten
forgive forgave forgiven
forsake forsook forsaken
freeze froze frozen
Nepravidelná anglická slovesa na G
get got gotten
give gave given
go went gone
grind ground ground
grow grew grown
Nepravidelná anglická slovesa na H
hang hung hung
hear heard heard
hide hid hidden
hit hit hit
hold held held
hurt hurt hurt
Nepravidelná anglická slovesa na K
keep kept kept
kneel knelt knelt
knit knit knit
know knew know
Seznam nepravidelných sloves v angličtině na L
lay laid laid
lead led led
leap leaped/leapt leaped/leapt
learn learned/learnt learned/learnt
leave left left
lend lent lent
let let let
lie lay lain
light lighted/lit lighted
lose lost lost
Slovesa začínající na M
make made made
mean meant meant
meet met met
misspell misspelled/misspelt misspelled/misspelt
mistake mistook mistaken
mow mowed mowed/mown
Slovesa začínající na O
overcome overcame overcome
overdo overdid overdone
overtake overtook overtaken
overthrow overthrew overthrown
Slovesa začínající na P
pay paid paid
plead pled pled
prove proved proved/proven
put put put
Slovesa začínající na Q
quit quit quit
Slovesa začínající na R
read read read
rid rid rid
ride rode ridden
ring rang rung
rise rose risen
run ran run
Slovesa začínající na S
saw sawed sawed/sawn
say said said
see saw seen
seek sought sought
sell sold sold
send sent sent
set set set
sew sewed sewed/sewn
shake shook shaken
shave shaved shaved/shaven
shear shore shorn
shed shed shed
shine shone shone
shoe shoed shoed/shod
shoot shot shot
show showed showed/shown
shrink shrank shrunk
shut shut shut
sing sang sung
sink sank sunk
sit sat sat
sleep slept slept
slay slew slain
slide slid slid
sling slung slung
slit slit slit
smite smote smitten
sow sowed sowed/sown
speak spoke spoken
speed sped sped
spend spent spent
spill spilled/spilt spilled/spilt
spin spun spun
spit spit/spat spit
split split split
spread spread spread
spring sprang/sprung sprung
stand stood stood
steal stole stolen
stick stuck stuck
sting stung stung
stink stank stunk
stride strod stridden
strike struck struck
string strung strung
strive strove striven
swear swore sworn
sweep swept swept
swell swelled swelled/swollen
swim swam swum
swing swung swung
Nepravidelná slovesa začínající na T
take took taken
teach taught taught
tear tore torn
tell told told
think thought thought
thrive thrived/throve thrived
throw threw thrown
thrust thrust thrust
tread trod trodden
Nepravidelná slovesa začínající na U
understand understood understood
uphold upheld upheld
upset upset upset
Nepravidelná slovesa začínající na W
wake woke woken
wear wore worn
weave weaved/wove weaved/woven
wed wed wed
weep wept wept
wind wound wound
win won won
withhold withheld withheld
withstand withstood withstood
wring wrung wrung
write wrote written

Poslední články:

Ostatní

Jazykové kurzy a jazykové školy na jednom místě - JASK.cz 2011
Články | Zaregistrovat školu | Podmínky užití | Kontakty