Největší přehled jazykových kurzů různých škol na jednom místě. Porovnejte nabídky, zjistěte zkušenosti ostatních a rozhodněte se pro ten správný jazykový kurz.

Czech for foreigners conversation - pre-intermediate
JŠ TUTOR - Francouzská

Jazyková škola: JŠ TUTOR - Francouzská
Místo výuky: Praha
Typ jazykového kurzu: Všeobecný jazykový kurz
Jazyk kurzu: Čeština
Úroveň: Pokročilý
Začátek kurzu: 20.9.2011
Konec kurzu: 24.1.2012
Počet lekcí: 36 (x 45 minut)
Cena: 4580 Kč

Rozvrh kurzu Czech for foreigners conversation - pre-intermediate

Den Začátek Konec
Úterý18:0019:30

Popis kurzu

Type of the course: Conversation

Courses focused onspeaking skillsof the students whichare practiced inselectedconversation topics

Details relating to Common European Framework:

What I know: A1

What I will learn:A2

 • I CAN understand basic instructions, take part in simple discussions on basic conversation topics
 • I UNDERSTAND simple information, notices and instructions
 • I CAN fill out basic forms, take notes including time, dates and locations
 • I UNDERSTAND basic instructions concerning time, dates, classrooms in which the course is held and tasks which should be completed
 • I CAN introduce myself as well as others, interview another person, eg. where they live, what they do, what they like, and I can answer those questions myself
 • I CAN converse in a simple way
 • I CAN write short messages, eg. postcards from holidays
 • I CAN express simple opinions and requests in a familiar context
 • I UNDERSTAND information from a familiar field, eg. packaging of products, information notices, menus, advertisements, schedules, simple textbooks and messages concerning basic conversation topics (me and my family, shopping, my job, etc.)
 • I CAN fill out simple forms and write simple letters or postcards
 • I CAN express own opinions making use of “I think, I agree, in my opinion”
 • I UNDERSTAND general meaning of a simplified manual or article; I read very slowly
 • I CAN write a short story, eg. my holiday, or a short description of a person or thing as well as a personal letter, eg. a thank you letter

Typ kurzu: Konverzace

kurzy zaměřené na mluvený projev studentů, který je procvičován na vybraných konverzačních tématech

Podrobnosti ke kurzu dle Evropského referenčního rámce pro jazyky:

Co umím: A1

Co se naučím:A2

 • UMÍM porozumět základním instrukcím, účastnit se jednoduchých diskuzí o základních konverzačních tématech.
 • ROZUMÍM jednoduchým informačním tabulím, instrukcím a informacím.
 • UMÍM vyplnit základní formuláře, psát poznámky včetně časových údajů, dat a míst.
 • ROZUMÍM základním instrukcím, které se týkají časů, data, učebny kurzu a úkolů, které mají být splněny.
 • UMÍM představit sebe a ostatní a klást jiné osobě otázky (např. kde žije, co dělá, co má ráda) a umím na podobné otázky odpovídat.
 • UMÍM jednoduchým způsobem konverzovat.
 • UMÍM psát krátké jednoduché vzkazy např. pozdravy zdovolené.
 • UMÍM vyjádřit jednoduché názory a požadavky ve známém kontextu.
 • ROZUMÍM informacím ze známé oblasti např.: obaly produktů, informační tabule, jídelní lístky, reklamy, jízdní řády, jednoduché učebnice a zprávy, které se týkají základních konverzačních témat (Já, Moje rodina, Nakupování, Blízké okolí, Moje práce).
 • UMÍM vyplnit formuláře, které se týkají osobních údajů a psát jednoduché dopisy nebo pohlednice.
 • UMÍM vyjádřit vlastní názor za použití frází: „myslím si, souhlasím, podle mého názoru“.
 • ROZUMÍM obecnému významu zjednodušené příručky nebo článku; čtu velmi pomalu.
 • UMÍM napsat velmi krátké vyprávění (např. Moje dovolená) nebo jednoduchý popis osoby, věci ( i napsat osobní dopis např. poděkování).

Kurz je pořádán ve spolupráci s Caledonian School.

Podobné kurzy jako Czech for foreigners conversation - pre-intermediate v Praze

Nezávazně se přihlašte!

Stačí vyplnit Vaše kontaktní údaje a my už Vás kontaktujeme.

Najdete nás i na Facebooku

Štítky:

Jazykové kurzy a jazykové školy na jednom místě - JASK.cz 2011
Články | Zaregistrovat školu | Podmínky užití | Kontakty