Největší přehled jazykových kurzů různých škol na jednom místě. Porovnejte nabídky, zjistěte zkušenosti ostatních a rozhodněte se pro ten správný jazykový kurz.

Podmínky užití

Podmínkou pro užívání jakýchkoliv služeb nabízených na portálu Jask.cz, jehož provozovatelem je Jan Ondráček se sídlem: Maredova 27, 391 81 Veselí nad Lužnicí, IČ: 74138898 (dále jen provozovatel), je dodržování následujících podmínek užívání služeb portálu Jask.cz (dále také jen podmínky), což uživatel bere na vědomí a zavazuje se tyto podmínky dodržovat:

Návštěvou portálu Jask.cz potvrzujete, že jste si vědomi všech níže uvedených informací. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

Uživatel bere na vědomí, že služby nabízené na portálu Jask.cz jsou poskytované bezplatně.

Užívat stránky jinak než pro vlastní potřebu bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany provozovatele v souladu s autorským zákonem.

Webová stránka obsahuje seznam služeb nabízených třetími osobami (dále jen „poskytovatel“) a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb.

Provozovatel zveřejňuje informace o službě poskytovatelů na webové stránce dle individuálně zaslaných podmínek poskytovatelů. Provozovatel tedy neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Informace uvedené u jednotlivých služeb jsou pouze informativní a můžou být upřesněny nebo změněny poskytovatelem bez upozornění.

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek.

Pro nezávazné objednání služby vyplní uživatel objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

Poptávku předá provozovatel poskytovali, který je oprávněn zájemci poskytnout nabízenou službu. Zájemce tímto dává výslovný souhlas provozovateli, aby poskytovali předal veškeré informace, které od zájemce získá na základě jeho zadání na webové stránce a to včetně osobních údajů. Ke konečnému uzavření objednávky dochází mezi poskytovatelem a zájemcem. Provozovatel tedy nenese jakoukoliv odpovědnost z dvoustranné dohody sjednané mezi zájemcem a poskytovatelem.

Ochrana osobních údajů zájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zájemce o jazykový kurz souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, telefon, email. Provozovatel bude s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy.

Jazykové kurzy a jazykové školy na jednom místě - JASK.cz 2011
Články | Zaregistrovat školu | Podmínky užití | Kontakty